Saturday, July 16

Cerita Raja Terkena Pisau


"Kullu ma qaddarullah khair - setiap apa yang ditakdirkan Allah itu bagus" - Ibn Taimiyah r.a.

Rasulullah SAW bersabda: "Sungguh ajaib perihal orang mukmin, sesungguhnya semua urusan mereka adalah kebaikan. Dan keadaan ini tidak ada melainkan kepada orang yang beriman sahaja. Sekiranya beroleh kurniaan dia akan bersyukur, maka jadilah kurniaan itu baik untuknya. Manakala apabila ditimpa musibah, dia bersabar. Maka jadilah musibah itu kebaikan untuknya." (Riwayat Muslim)

"Kalau malam semakin pekat, fajar akan sebentar lagi datang, kalau kezaliman makin menjadi-jadi, fajar kemenangan akan semakin dekat."

No comments: