Monday, April 4

Fitrah

hakikat fitrah manusia itu memerlukan tempat bergantung, ia tidak pernah dan tidak boleh independent. bila manusia hilang pergantungan dengan Tuhan, maka di sana ia mencari tempat pergantungan yang saban kali tidakkan pernah dapat memuaskan hati sepenuhnya; hartanya, kawan-kawannya, teman istimewanya, pangkatnya, populariti, respect, dsb.
ketahuilah di sana ada sesuatu yang kurang melainkan hanya pergantungan pada Tuhan iaitu, ketenangan.

carilah kebenaran, pasti berjumpa Tuhan, carilah Tuhan, pasti berjumpa ketenangan.
rihammahsih -

No comments: